Oct 18 '23 | Online seminar on replacing academic journals (IfFS Stockholm)

Gustav Nilsonne: Pathways to an open science system: Replacing academic journals | Institutet för Framtidsstudier | Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse som främjar framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt (iffs.se)

1 Like